Ý nghĩa bài hát Sen Trắng của Gia Đình Phật Tử

HT. thượng Viên hạ Giác thuyết giảng đề tài: “Ý nghĩa bài hát Sen Trắng” trong buổi sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử chùa Từ Tân – 27/02/2022.

SEN TRẮNG
Bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nhạc: Ưng Hội | Lời: Phạm Hữu Bình – Nguyễn Hữu Quán

“Kìa xem đóa Sen trắng thơm
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
Hình dung Bổn sư chúng ta lòng từ bi trí giác vô cùng
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày Sen ngát
Tỏa hương thơm từ bi tận cùng”