Gia Đình Phật Tử Cúng Dường Trai Tăng

Sáng Chủ Nhật, ngày 12/08/2018, nhằm mùng 2 tháng 7 năm Mậu Tuất, Gia Đình Phật Tử chùa Từ Tân đã tổ chức Cúng Dường Trai Tăng nhân mùa an cư kiết hạ.

Sáng Chủ Nhật, ngày 12/08/2018, nhằm mùng 2 tháng 7 năm Mậu Tuất, Gia Đình Phật Tử chùa Từ Tân đã tổ chức Cúng Dường Trai Tăng nhân mùa an cư kiết hạ.

Một số hình ảnh của buổi Cúng Dường Trai Tăng.