Các ban ngành đạo tràng chùa Từ Tân tri ân Thầy nhân ngày Nhà giáo 20/11

Hình ảnh của các Ban ngành – Đạo tràng chùa Từ Tân đến vấn an và chúc mừng Thầy nhân …

Hình ảnh của các Ban ngành – Đạo tràng chùa Từ Tân đến vấn an và chúc mừng Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Ban hộ niệm

15171237_1704958489748703_8855867936983237686_n

15095521_1704958463082039_1453644693320042268_n

Ban phụng sự

15037172_1822142561356670_5571229898641896254_n

Đạo tràng Thiền khí công

Gia đình Lam và Gia đình Phật Tử