VINH DANH “HIỀN TÀI NƯỚC VIỆT” VÀ NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN GIÁC

Vừa qua, vào ngày 10/6/2023 (nhằm ngày 21/4/năm Quý Mão), tại chùa Từ Tân đã diễn ra buổi lễ vinh danh HIỀN TÀI NƯỚC VIỆT dành cho Hòa thượng Thượng Viên Hạ Giác – Cố vấn Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh  – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Tân Bình – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh – Trụ trì chùa Từ Tân do Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam tổ chức.

Vừa qua, vào ngày 10/6/2023 (nhằm ngày 21/4/năm Quý Mão), tại chùa Từ Tân đã diễn ra buổi lễ vinh danh HIỀN TÀI NƯỚC VIỆT dành cho Hòa thượng Thượng Viên Hạ Giác – Cố vấn Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh  – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Tân Bình – Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam Hồ Chí Minh – Trụ trì chùa Từ Tân do Viện Khoa học Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của nhiều vị khách mời là lãnh đạo nhà nước các cấp từ Trung ương, đến địa phương, lãnh đạo GHPGVN, Chư tôn đức tăng ni và các đạo tràng Phật tử tại chùa Từ Tân.

Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Được, Viện trưởng Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực phát biểu tại chương trình: Hòa thượng Thích Viên Giác cùng với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh thường xuyên động viên, cổ vũ Tăng ni Phật tử ở nhiều địa phương hoàn thành tốt các phong trào ích nước lợi dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh tốt đời đẹp đạo tham gia các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội tham gia cùng với Chính phủ hưởng ứng phong trào thi đua vì người nghèo không để ai ở lại phía sau. 

Sau khi nhận được vinh danh cao quý, Hòa thượng Thích Viên Giác đã có những chia sẻ hết sức xúc động: “Thực ra người tu hành không dám không nghĩ không mong mình có cái danh gì đó với núi sông, bởi vì đi tu mình lấy con đường giác ngộ giải thoát và trong đó có giúp đời giúp người để thỏa mãn hạnh nguyện độ sinh của mình, báo đáp công ơn của Phật, trong đó báo đáp đến bốn ân nặng trong đời sống của mình ở cuộc đời này. Cho nên chúng tôi chỉ mong làm tròn nhiệm vụ của mình. Điều mà chúng tôi sợ đó là mình tự cho mình là người hiền tài. Bởi vì đạo Phật là đạo vô công vô chấp thậm chí vô vi, làm nhưng mà không chấp, cho nên đạo Phật huấn luyện chúng tôi là hãy làm những gì tốt đẹp, nhưng đừng chấp ngã vô đó, nó sẽ thành điều xấu. Thành thử ra tôi rất tâm đắc câu nói của danh sĩ Thân Nhân Trung, đó là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Chúng ta phải huy động “hiền tài”, chứ không phải huy động nhân tài, bởi vì có tài mà kể chi tài, chữ tài đi với chữ tai một vần, “tài” đi với “hiền” mới có thể giúp cho đất nước, con người được. Đạo Phật chủ trương xây dựng triết lý giáo dục tạo nên người hiền.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại buổi lễ vinh danh đã diễn ra: