Tu tâm dưỡng tánh | Hỏi Đáp | HT. Thích Viên Giác

Việc tu tâm dưỡng tánh là điều luôn được người xưa đề cập và khuyên dạy con cháu. Còn đối với người Phật tử việc tu học này càng quan trọng.

Kính bạch Thầy, người xưa hay thường khuyên con cháu phải luôn ăn lành ở hiền, phải luôn biết tu tâm dưỡng tánh. Xin Thầy giảng cho chúng con hiểu tu tâm dưỡng tánh theo đúng chánh Pháp là như thế nào? Và tu tâm dưỡng tánh có ý nghĩa như thế nào trong quá trình tu học của người Phật tử?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (06/11/2021)