Giữ tinh thần vững chãi trước dịch Covid-19 | HT. Thích Viên Giác

Đại dịch Covid-19 chắc chắn vẫn sẽ còn diện biến rất phức tạp và nặng nề, vì vậy lúc này rất cần chúng ta giữ tinh thần vững chãi trước dịch