Sư Phụ thuyết giảng tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Vĩnh Long – 08/08)

“Hành trình từ Phàm đến Thánh” chính là chủ đề đã được Sư phụ Trụ trì HT. Thích Viên Giác thuyết giảng tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi – Vĩnh Long

Vào ngày 11/07 ÂL (08/08/2022) vừa qua, Sư phụ Trụ trì HT. thượng Viên hạ Giác đã có buổi thuyết giảng (với chủ đề “Hành trình từ Phàm đến Thánh”) tại Chùa Phật Ngọc Xá Lợi – Vĩnh Long, trong chương trình: “Vu Lan Thắng Hội – Dâng Pháp Y Ca Sa”.

Và bên dưới là một số hình ảnh được ghi lại tại đây: