Thiền Thất Hương Vân Cúng Dường Trai Tăng Trường Hạ Chùa Pháp Thành

Nhân mùa An cư kiết hạ PL:2560, ngày 05/07/2016 vừa qua, HT. Thích Viên Giác – Viện chủ Thiền Thất Hương Vân đã dẫn đầu đoàn Phật tử đến viếng thăm Trường Hạ Chùa Pháp Quang – Huyện Củ Chi.

Nhân mùa An cư kiết hạ PL:2560, ngày 05/07/2016 vừa qua, HT. Thích Viên Giác – Viện chủ Thiền Thất Hương Vân đã dẫn đầu đoàn Phật tử đến viếng thăm Trường Hạ Chùa Pháp Thành  huyện Củ Chi. Tại đây, Hòa thượng đã có một thời pháp thoại cho Hành giả an cư về đề tài: “Nương Tựa Pháp”. Cũng sau buổi giảng, dưới sự hướng dẫn chủ trì của Hòa thượng đã cùng đoàn Phật tử dâng tịnh tài, tịnh vật cúng dường trai Tăng trường hạ, và HT.Thích Huệ Nghi – Trưởng BTS GHPGVN Huyện Củ Chi, HT. Thích Quảng Tánh Phó ban thường trực BTS PG Huyện Củ Chi cùng chư Tăng đã hoan hỷ tiếp thọ, qua đó đã thể hiện tình đồng đạo, huynh đệ trợ duyên nhau và cùng nhau làm Phật sự tốt đẹp để vinh danh những giá trị của Phật Pháp mà Đức Phật đã trao truyền.

Và sau đây xin giới thiệu hình ảnh của chuyến đi: