Phương pháp thực hành Tứ Vô Lượng Tâm (Từ – Bi – Hỷ – Xả)

Làm sao để tu tập Tứ Vô Lượng Tâm (Từ – Bi – Hỷ – Xả) để giữ tâm bình thản, không xao động, tránh được tức giận và phiền não trong đời sống?

“Bạch Sư phụ! Đức Phật khuyên dạy chúng sinh chăm tu tập Tứ Vô Lượng Tâm, làm thế nào để thực hành trong cuộc sống khi là Phật tử? Làm sao để giữ tâm bình thản không xao động, không tức giận, tránh những phiền não? Con xin cảm ơn.”

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời cho Đạo tràng Phật tử trong buổi Pháp đàm online trên Zoom