Khóa tu: “Đời Sống Tỉnh Thức I” tại Thiền Thất Hương Vân

Sáng ngày 18.10.2015 vừa qua, tại Thiền Thất Hương Vân, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM …

Sáng ngày 18.10.2015 vừa qua, tại Thiền Thất Hương Vân, ấp Ngã Tư, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM do HT. Thích Viên Giác làm viện chủ đã diễn ra khóa tu “Đời Sống Tỉnh Thức” lần thứ nhất.

Theo đó, Khóa tu Đời Sống Tỉnh Thức (lần I với chủ đề: Thiền Lạy Phật) với số lượng tham gia với hơn 300 Phật tử, trong đó có sự tham dự đông đảo của các bạn trẻ là:  CLB Thanh niên Phật tử và Gia đình Phật tử.

Được biết, chương trình khóa tu bao gồm: Lễ Phật, Pháp thoại: “Công đức của sự tri ân Đức Phật”, Thiền tọa, Thiền lạy Phật, Thiền hành, thọ trai trong chánh niệm, Thiền nghe chuông, Pháp thoại: “Giá trị của Đạo tình”, Thiền lạy Phật…

Xin giới thiệu chùm ảnh của khóa tu:

1__1__289074325
Chụp hình lưu niệm.