Người bạn đích thực – Thuyết Giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Bạn là người giúp mình có được sự thành tựu, vững vàng, an ổn trên đường đời, phát triển tốt đẹp tâm thức giác ngộ, giải thoát. Người bạn đích thực là gì?

Khi chúng ta cùng dựa vào nhau để phát triển và thăng hoa đời sống của mình một cách tốt đẹp – thì đó gọi là bạn pháp. Mà bạn là gì? Bạn là những người kết tình với nhau, chơi với nhau, vui với nhau và cùng chia sẻ, trao đổi những cảm xúc, hiểu biết và những cái sâu xa ở trong đời sống tâm linh của mình. Khi mình có những người bạn như vậy thì đời sống của mình nó chặc chẽ và đầy đặn lắm chứ không có trống, lỏng lẻo hay hời hợt.

Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách ngày Quy Sơn có nói câu là: “Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu”. Tức là: “Sinh ta ra là cha mẹ, nhưng tác thành ta chính là bạn bè”. Có những người bạn tốt giúp mình có được sự thành tựu, vững vàng, an ổn trên đường đời, trên những dòng sóng. Để mà phát triển tốt đẹp về tâm thức giác ngộ, để mà giải thoát. Người bạn như vậy rất là đích thực và cũng rất là khó…

Người bạn đích thực – HT. Thích Viên Giác

“Người gần kẻ hạ liệt,
Rồi cũng bị hạ liệt.
Thân cận người đồng đẳng,
Được khỏi bị thối đọa.
Ai gần bậc thù thắng,
Mau chóng được thăng thiên.
Do vậy hãy sống chung
Bậc ưu thắng hơn mình.”