Những điều nên nói để tăng trưởng trí tuệ | HT. Thích Viên Giác

Những điều gì nên nói để tăng trưởng trí tuệ – Như lời Phật dạy: “Nói năng như Chánh Pháp, im lặng như Chánh Pháp” sẽ có tại bài giảng này.

Trong kinh điển, Đức Phật có dạy: “Nói năng như chánh Pháp và im lặng như chánh Pháp”. Vậy, chúng ta cần nói cái gì để lợi ích tăng trưởng, sự sáng tăng trưởng, phước đức tăng trưởng? Bởi lẽ, khi sự sáng không duy trì thì không đủ để đẩy lùi bóng tối. Chính vì vậy, người học Phật cần phải thường xuyên học hỏi, đàm luận, tư duy sâu và thực hành Pháp.

Kính mời quý Phật tử cùng lắng tâm nghe bài giảng sau đây để biết rõ những điều nên nói để tăng trưởng trí tuệ.