Thanh lọc tâm – Thuyết giảng: Thầy Thích Viên Giác

Tại sao cần phải thanh lọc tâm? Có cách nào để kiểm soát và đánh bật những thứ ô nhiễm mà mình đang tiêu thụ và phải tiếp xúc mỗi ngày?

Đức Phật có dạy: “Như một tấm vải dơ bẩn – đem nhuộm màu gì thì nó cũng dơ bẩn mà thôi, không dùng được. Và như một tấm vải trắng mới, trong sạch, đẹp đẽ – đem nhuộm màu gì thì nó cũng ra màu đẹp đẽ, dễ sử dụng.”

Cũng vậy, với một tâm hồn ô nhiễm, loạn lạc, rối ren – Có đưa pháp nào vào, hay ứng xử kiểu gì đều cũng là ô nhiễm hết. Nó không có sạch sẽ, trong sáng, đẹp đẽ hay lương thiện. Với một tâm hồn thanh tịnh, ổn định – Có phản ứng chuyện gì, làm gì hay nói điều gì thì điều chuyên chở những sự thanh cao đẹp đẽ, an lành và mát mẻ.

Để có được một tâm hồn đẹp thì mình phải luôn kiểm soát những gì đang tiêu thụ và tiếp xúc hàng ngày. Cũng như phải biết cách thanh lọc nội tâm của mình để trở nên trong sạch.