Đưa người qua sông – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

“Đưa người qua sông” là câu chuyện được đề cập ở trong Tiểu Kinh Người Chăn Bò. Được Đức Phật …

“Đưa người qua sông” là câu chuyện được đề cập ở trong Tiểu Kinh Người Chăn Bò. Được Đức Phật thuyết giảng khi nghĩ về những đàn bò đã bị nước cuốn trôi khi được đưa qua sông.