Lễ Thắp nến tuệ giác

Hình ảnh lễ  “THẮP NẾN TUỆ GIÁC” mừng Phật thành đạo, diễn ra vào đêm 27-01-2015 (nhằm 8-12 Âm lịch năm …

Hình ảnh lễ  “THẮP NẾN TUỆ GIÁC” mừng Phật thành đạo, diễn ra vào đêm 27-01-2015 (nhằm 8-12 Âm lịch năm Giáp Ngọ) tại chùa Từ Tân được sự chứng minh của HT. Thích Viên Giác cùng chư tăng trong bổn tự và đông đảo Phật tử về tham dự.