10 Tưởng quán niệm (Phần 4) | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đây là phần cuối cùng của 10 tưởng quán niệm được Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác trình bày – Gồm có 16 phép tưởng về hơi thở.

“Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải thở ra thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải thở vào thở ra”

Thật vậy, mỗi người chúng ta đều bắt đầu cuộc sống bằng tiếng khóc chào đời: Oa, oa, oa…! Một hơi thở vào đi cùng tiếng khóc ấy, từ đó bắt đầu cuộc sống riêng của mình, có thể là 50 năm, có thể 70 năm hoặc 100 năm… Rồi một ngày sẽ đến, thời điểm nào đó trong tương lai, kết thúc cuộc sống bằng hơi thở ra. Chấm dứt một đời người!

Phải chăng hơi thở đồng hành cùng mỗi người trong chúng ta, mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh? Thế mà tâm trí của ta thường ít nhận thấy “hơi thở”, dù có mặt hay không có mặt nhưng hơi thở vẫn luôn luôn tồn tại!

Không có hơi thở, không cảm nhận được sự có mặt của hơi thở nghĩa là chúng ta cũng đang xa rời sự sống của chính mình. Và đây có lẽ cũng là thiếu sót của phần lớn con người hiện đại ngày nay vì không phải ai cũng biết thế nào mới là một cuộc sống thật sự, khi đã quá lâu rồi, ý thức về hơi thở trong ta đâu có còn hiện hữu. Giờ thì, chúng ta hãy dành vài phút để cảm nhận sâu sắc hơn về hơi thở qua bài giảng “16 phép quán tưởng về hơi thở” được thuyết giảng bởi Sư Phụ Hoà Thượng Thượng Viên Hạ Giác.