Các Ban Ngành Chùa Về Tri Ân Thầy Nhân Ngày 20/11

Những hình ảnh Tri Ân Thầy của Gia Đình Phật Tử Từ Tân vào chiều chủ nhật ngày 18/11/2018 Tối …

Những hình ảnh Tri Ân Thầy của Gia Đình Phật Tử Từ Tân vào chiều chủ nhật ngày 18/11/2018

Tối ngày 20/11/2018, Ban Hộ Niệm và Gia Đình Lam về tri ân Thầy