Lễ Tắm Phật tại Thiền Thất Hương Vân [Phật Đản 2565] | HT. Thích Viên Giác

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL.2021 Hòa Thượng Thích Viên Giác thuyết giảng trong buổi Lễ Tắm Phật tại Thiền Thất Hương Vân chào, Ngày 22/05/2021 (11/04/2021 ÂL).

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2565 – DL.2021 Hòa Thượng Thích Viên Giác thuyết giảng trong buổi Lễ Tắm Phật tại Thiền Thất Hương Vân chào, Ngày 22/05/2021 (11/04/2021 ÂL).