Sửa được những điều khó sửa – Hòa Thượng Thích Viên Giác

Có những điều sai lầm tưởng chừng không thể nào sửa chữa được trong cuộc sống, thì đặc điểm riêng đối với Đạo Phật là vẫn sửa được dù có thật sự khó đi nữa.

Sửa được những điều khó sửa – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Có một câu thường được nhiều người nói đến về 4 điều không thể sửa được trong đời sống của mình. Đó là:
“Khi hòn đá… đã ném đi
Khi lời nói… đã buông ra
Khi cơ hội… đã bỏ lỡ
Khi thời gian… đã trôi qua”

Trong những hành động như vậy mà nếu chúng ta có được suy nghĩ sẽ bớt được rất nhiều sai lầm tai hại, lỗi lầm và thậm chí là tai họa. Còn đặc điểm riêng đối với Đạo Phật thì những hành động sai lầm tưởng chừng như không sửa được 100% ấy cũng vẫn có thể sữa chữa được. Dù đó là những điều rất khó thì vẫn sửa được chứ không phải bế tắc hoàn toàn. Mình vẫn có thể thay đổi được bản chất của chúng. Đức Phật đã dạy đó là “chúng ta phải phản tỉnh hành động” – Với 3 thời kỳ: hành động đã qua, hành động đang làm và hành động sẽ làm.