[Hỏi Đáp] Duy trì sự tu tập trong mùa giãn cách

Làm thế nào để duy trì sự tu tập trong mùa giãn cách? – Đây là sự quan tâm của nhiều Phật tử gặp phải khó khăn khi tự tu tập ở nhà mùa dịch.

Dạ Mô Phật. Con có câu hỏi xin được Sư Phụ giảng dạy trong buổi Pháp Đàm:

“Xin Sư Phụ hướng dẫn pháp tu căn bản của người Phật Tử là: Tam Quy, Ngũ Giới, Đi lễ Chùa, Sám hối, Cúng dường Tam Bảo. Xin Sư Phụ hướng dẫn Phật tử phải tu tập như thế nào với 5 điều trên mà không đi sai lạc trong giai đoạn giãn cách ở nhà này ạ?”