LỄ QUY Y TAM BẢO NGÀY 11 THÁNG CHẠP NĂM QUÝ MÃO

Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp và Tăng là ba viên ngọc quý.

Quy y Tam Bảo là quay về nương tựa nơi Phật, nơi Pháp và nơi Tăng. Phật, Pháp và Tăng là ba viên ngọc quý. Quay về nương tựa nơi Phật là quay về nương tựa nơi bậc tỉnh thức, có khả năng đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời. Quay về nương tựa Pháp là quay về với con đường của trí tuệ và từ bi, nghĩa là con đường của hiểu biết và thương yêu. Quay về nương tựa Tăng là quay về nương tựa nơi đoàn thể của những người đang thực tập theo con đường trí tuệ và từ bi và sống trong tỉnh thức. Quy y Phật – Pháp – Tăng là “bước chân” cảm ngộ đầu tiên của một người Phật tử trên con đường đạo.

Vào ngày vào ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão vừa qua (nhằm ngày 21/01/2024) nhân mùa Đại Lễ Phật Thành Đạo, Chùa Từ Tân đã trang nghiêm thiết lễ Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ hữu duyên. 

Kính mời quý Phật tử nhìn lại những hình ảnh ghi nhận của buổi lễ.