Lễ Bố Tát tại chùa Từ Tân 16/01/2018

Sáng 16/1/2018 tức ngày 30/11/ Đinh Dậu, hơn 50 chư Tôn đức Tăng già Q.Tân Bình (TP.HCM) đã tập trung …

Sáng 16/1/2018 tức ngày 30/11/ Đinh Dậu, hơn 50 chư Tôn đức Tăng già Q.Tân Bình (TP.HCM) đã tập trung về chùa Từ Tân, cử hành lễ Bố tát định kỳ mỗi nửa tháng một lần.

Tại buổi lễ, chư Tôn đức kiết giới Bố tát để “trưởng tịnh”, thiết lập nền tảng giới định tuệ, tu tập công đức, hồi hướng cho pháp giới chúng sanh được sống trong an lành, hạnh phúc.

Chứng minh lễ Bố tát – thuyết giới Tỳ kheo có HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Huệ Xướng – Chứng minh Ban đại diện PG Q.TB, HT.Thích Viên Giác trụ trì chùa Từ Tân, Thượng tọa Thích Đạt Đức – Chánh Đại diện và chư Tôn đức BĐD PG Q.TB.

Khi hành giả tu tập thọ giới Tỷ-kheo thì con người được sinh ra một lần nữa, tức sinh ra giới thân tuệ mạng. Việc thuyết giới tu tập của chư Tăng nhằm mục đích nuôi dưỡng các giới đức thanh tịnh, tăng trưởng huệ mạng của Tỳ kheo, đắc thanh tịnh thân tâm, chứng nghiệm pháp hỷ lạc từ công đức trì giới, phát sinh định tuệ vô lậu và giải thoát. Trước kia Đức Phật dạy bốn chúng xuất gia, ngoài những sinh hoạt họp mặt để nghe pháp, học tập, tham dự các buổi cúng dường trai Tăng còn được Thế Tôn quy định họp mặt mỗi nửa tháng một lần vào ngày mười lăm và ba mươi âm lịch để nghe tụng đọc Giới bổn. Các Phật tử tại gia cũng được nghe đọc Giới bổn riêng của mình là “Bát quan trai giới”. Ngày tụng đọc Giới bổn được gọi là ngày Bố-tát (Uposatha) hay còn gọi là ngày trai giới.

Với ý nghĩa của tập thể Tăng-già là một tập thể mở rộng, được thành lập và sinh hoạt trên căn bản tinh thần bình đẳng, dân chủ, không kỳ thị màu da, giai cấp hay phái tính, đây là tập thể cấp tiến nhất và ra đời sớm nhất trong lịch sử nhân loại. Chư Tôn đức Phật giáo Q.Tân Bình luôn thực hiện sự đoàn kết thống nhất trong kế hoạch tu tập sinh hoạt và làm Phật sự chung tại địa phương.

Kết thúc buổi lễ là buổi tiểu thực của chư tăng trong sự ấm áp, hoan hỷ