Chùa Từ Tân : Hòa Thượng Thích Viên Giác thuyết giảng tại Đạo Tràng Tu Thiền đầu năm Bính Thân 2016.

Vào lúc 19h30 tối 25 tháng 02 năm Bính Thân (ngày 02 tháng 04 năm 2016) Hòa thượng Thích Viên …

Vào lúc 19h30 tối 25 tháng 02 năm Bính Thân (ngày 02 tháng 04 năm 2016) Hòa thượng Thích Viên Giác, Trụ trì chùa Từ Tân đã quang lâm đạo Tràng Tu Thiền và đã có thời Pháp thoại ngắn với chủ đề ”Một số trở ngại của sự Tu Thiền”.

Mở đầu thời Pháp Thoại, Thầy đã rất vui khi thấy có nhiều Phật tử trẻ đến tham dự khóa Tu Thiền lần này. Thầy rất mong các Phật tử, đặt biệt là các Phật tử trẻ tinh tấn trong tu tập Thiền Định để đưa đến một đời sống Giác Ngộ bền vững. Qua đó Thầy đã nêu ra những những trở ngại cần khắc phục để tiến triển trên con đường tu tập Thiền Định.

Th nht là Tịnh Tướng: Là sự kích thích, sự ham muốn khi gặp đối tượng mình thích, cảnh làm mình thích thú, cảnh làm kích thích dục vọng. Người tu tập cần tránh những đối tượng, những cảnh và sự kích thích như vậy. Sự kích thích này hình thành vùng năng lượng của lòng tham. Đây  là chướng ngại cho sự an tịnh tâm thức nên  người tu Thiền phải cần tránh.

Th hai là Bất Tnh Tướng hay còn gọi là Đi Ngi Tướng: Là đối tượng tiếp xúc làm cho mình khó chịu, ghét bỏ,và do vậy lòng sân khởi lên. Ngọn lửa lòng sân sẽ khuấy động cõi tâm nên không thể Tu Thiền được.

Tnh Tướng và Đối Ngi Tướng là 2 Tướng dẫn đến đổ vỡ nên cần có sự quán chiếu vô thường, luôn có sự tỉnh giác trên tâm thức của mình, phải nhận ra được phản ứng của tâm thức, đây là cách thức căn bản để tu tập Thiền chứ không phải là chỉ chú trọng ngồi Thiền.

 

Ngoài ra, còn có những yếu tố khác ảnh hưởng đến quá trình tu tập Thiền Định như:

  • Hôn trầm là chướng ngại của tu thiền gây buồn ngủ, không kích hoạt được sự năng động, gây nên sự không vui, làm biếng và chán nản.
  • Ăn no ngồi Thiền, làm nặng nề cơ thể cũng không thể giúp việc tu Thiền tốt được.
  • Tâm thụ động,không có trao đổi và biểu hiện cảm xúc, làm chìm tâm xuống.
  • Tâm lăng xăng, không tịnh tâm hay tâm bị dao động cũng không có thể ngồi Thiền được.

Khi chúng ta đối mặt  với nhiều đối tượng hoặc nhiều vấn đề, sự dao động của tâm thức rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải có sự tu tập nhiều mới kiểm soát được tâm thức và bảo toàn được năng lượng, cũng như sức khỏe của mình.

Và một trở ngại khác cũng hết sức quang trọng, đó là tâm làm cho mình hoài nghi về lý tưởng do suy tư không đúng với đạo lý. Nên người tu Thiền không chỉ ngồi thiền mà phải học đạo lý, nếu không, sẽ dễ bị tác động, dừng lại hoặc chuyển sang hướng khác không đúng con đường tu tập của mình.

Xin được giới thiệu hình ảnh của khóa tu đầu năm Bính Thân tại Đạo Tràng Tu Thiền chùa Từ Tân.