Chùa Từ Tân: Đạo tràng Thiền Khí Công khai mạc chương trình tập luyện đầu năm 2017

Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2017, Đạo tràng Thiền Khí Công chùa Từ Tân khai mạc chương trình tập …

Chiều ngày 2 tháng 3 năm 2017, Đạo tràng Thiền Khí Công chùa Từ Tân khai mạc chương trình tập luyện đầu năm 2017. Đạo tràng Thiền Khí Công chùa Từ Tân sinh hoạt định kỳ tại Thiền đường của chùa vào lúc 17h30 chiều thứ năm hằng tuần dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Hòa Thượng Thích Viên Giác, Trụ trì chùa Từ Tân. Đây là nơi quy tụ nhiều người ở những độ tuổi khác nhau yêu thích Thiền học và Khí công, thường xuyên đến đây tập luyện để nâng cao sức khỏe thể chất lẫn tinh tinh thần.
Trong buổi sinh hoạt khai mạc, ngoài phần tập luyện của đạo tràng, các thành viên đã có buổi tiệc nhẹ cùng với Hòa Thượng Trụ trì. Buổi khai mạc đã diễn ra thành công tốt đẹp như là dấu hiệu khởi đầu đấy tích cực của đạo tràng trong năm mới 2017.