CÁC BAN NGÀNH ĐẠO TRÀNG CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

Nhân mùa An Cư Kiết Hạ PL.2566 – DL.2022, ngoài việc tu học theo chư Tăng, các ban ngành đạo …

Nhân mùa An Cư Kiết Hạ PL.2566 – DL.2022, ngoài việc tu học theo chư Tăng, các ban ngành đạo tràng chùa Từ Tân đã lần lượt tổ chức lễ Cúng dường trai Tăng nhằm bày tỏ lòng thành kính của người con Phật dâng lên Tam Bảo, thực hành hạnh cao quý của người Phật tử là hộ trì chánh Pháp, hết lòng ủng hộ chư Tăng trên con đường tu tập.

Và sau đây là một số hình ảnh cúng dường trai Tăng của các ban ngành đạo tràng chùa Từ Tân: