4 loại bạn tốt – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

4 loại bạn tốt là những người bạn chân thật đáng để kết giao. Đó cũng là mục tiêu tu sửa của tự thân mỗi chúng ta để có đời sống hạnh phúc.

“Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”

Cuộc đời của mỗi người ai cũng có những mối quan hệ. Qua những mối liên kết đó ta lại có thêm tình bạn đẹp.
Tình bạn, định nghĩa đơn giản mà mỗi chúng ta đều biết – Chính là sự sẻ chia, gắn bó, đồng cảm, giúp đỡ và tâm sự cùng nhau. Họ đến với nhau bởi cùng quan điểm, lý tưởng và khát vọng sống. Ai có được những người bạn tốt thì người đó phải có phước rất nhiều và đời sống của họ chắc chắn rất hạnh phúc.

Kính mời Quý Phật tử và các bạn hữu duyên cùng lắng nghe bài Pháp thoại của Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác để biết nhận biết đâu là 4 loại bạn tốt – Người bạn chân thật, đáng để mình kết giao. Và đồng thời tự bản thân ta cũng tu sửa để chính mình cũng là một người bạn tốt.

4 loại bạn tốt – Hòa Thượng Thích Viên Giác