10 Tưởng quán niệm (Phần 1) | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đây là 10 tưởng quán niệm được Đức Phật dạy cho Tôn giả Ananda để truyền lại cho thầy Girimānanda quán tưởng giúp chữa lành bệnh tật.

Nhân duyên, tôn giả Girimānanda bị bệnh nặng và Đức Phật đã dạy cho tôn giả Ananda mười quán tưởng để đến thăm thầy Girimānanda. Và truyền trao lại cho thầy quán tưởng để chữa lành được bệnh của thầy. Vậy cụ thể 10 quán tưởng ấy gồm những gì? Cách thức thực hiện quán niệm như thế nào? Sau đây, kính mời quý phật tử cùng lắng lòng nghe phần 1 của 10 tưởng quán niệm.