Vua trời Đế Thích tham kiến Đức Phật | HT. Thích Viên Giác

Tại sao Vua Trời Đế Thích muốn đến tham kiến Đức Phật? Những câu hỏi nào được Thiên chủ Đế Thích đưa ra và được Đức Phật giải đáp ra sao?

Vào một ngày nọ, tại cung trời Đao Lợi, Thiên chủ Đế Thích phát hiện ra năm tướng đang suy giảm… Và thế là, Ngài đã tìm đến tham vấn Đức Phật. Trong buổi gặp gỡ, Vua trời Đế Thích đã đặt ra một chuỗi câu hỏi để được Phật giải đáp:

  1. Do nguyên nhân gì mà mọi người đã kích đấu tranh?
  2. Do nhân duyên gì mà tật đố và xan tham có mặt?
  3. Thương ghét do đâu có mặt?
  4. Dục do gì có mặt?
  5. Tầm (suy nghĩ) do gì có mặt?
  6. Làm sao để diệt được vọng tưởng?

Những câu hỏi mà Thiên chủ Đế Thích đặt ra thật là lợi ích cho chúng sinh. Vậy nội dung câu trả lời của Đức Phật là gì? Năm tướng suy giảm báo hiệu điều gì? Và sau khi nghe Phật giải đáp các câu hỏi một cách tường tận thì chuyện gì xảy ra cho Vua Trời Đế Thích?