Những dấu hiệu của người thất bại | HT. Thích Viên Giác

Người nắm rõ những dấu hiệu của thất bại sẽ có thể đạt tới thành công. Còn sự thành công đã có sẽ sụp đổ khi các dấu hiệu này xuất hiện?

Dưới đây là những dấu hiệu của người thất bại. Và qua đó chúng ta cũng cần đối chiếu lại với bản thân của mình. Bởi có những người dù đang thành công, nhưng nếu đã xuất hiện những dấu hiệu này thì trước sau gì thành công cũng sẽ sụp đổ mà thôi.

  1. Thù ghét điều thiện: Điều thiện ở đây là những nguyên tắc, những quan điểm sống – Đúng đắn, phù hợp với đạo đức, với sự an lành và phát triển tốt đẹp.
  2. Yêu mến kẻ bất thiện, thích pháp của kẻ bất thiện.
  3. Ưa thích ngủ.
  4. Lười biếng.
  5. Thường xuyên phẫn nộ: Tức là người hay bị sự phẫn nộ, tức giận chi phối thì không thể thành công lâu dài.