Đạo ai nấy giữ trong hôn nhân là điều khó thực hiện?

Đạo ai nấy giữ trong hôn nhân là điều khó thực hiện? Đây chỉ là nhìn nhận của cá nhân hay đến từ thực tiễn? Có cách nào để đạt được không?

Câu hỏi:

“Nếu như có hai người khác đạo mà quen nhau và muốn tiến đến hôn nhân, thì khi mà kết hôn, họ cần làm thủ tục gì để gia đình hai bên vẫn vui vẻ? Và mỗi người vẫn giữ được đạo riêng của mình?”