Tụng Kinh Vu Lan và Nghi Thức Bát Cơm Hiếu Đạo

Tiếp tục chuỗi các hoạt động của ngày Vu Lan, sáng nay ngày rằm tháng 07 âm lịch, nhằm 15/08/2019, …

Tiếp tục chuỗi các hoạt động của ngày Vu Lan, sáng nay ngày rằm tháng 07 âm lịch, nhằm 15/08/2019, từ 09 giờ 00 sáng, chùa Từ Tân đã tiến hành nghi thức tụng kinh Vu Lan Báo Ân và dâng sớ cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ. Ngay sau lễ tụng kinh dâng sớ là nghi thức Bát Cơm Hiếu Đạo dưới sự chủ trì của Hòa Thượng trụ trì Thượng Viên Hạ Giác, sự chứng minh của toàn thể chư tăng bổn tự và sự tham gia của hàng ngàn Phật tử. Trong nghi thức này, Chư tăng cùng thọ trai (ăn cơm trong Chánh Niệm) cùng toàn thể Phật tử. Khi ăn mỗi muỗng cơm mọi người đều cùng nhau quán chiếu về 4 Ơn sâu dày mà mỗi người đều luôn mang nặng (ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia – xã hội – chúng sinh và ơn Tam Bảo). Qua đó nguyện lòng không ngừng phấn đấu sống tốt đẹp để đền đáp lại những công ơn đó. 
Sau đây xin mời quý Phật tử và các bạn cùng xem lại những hình ảnh ghi nhận được trong chuỗi các hoạt động sáng nay.