Tăng Ni Sinh HVPGVN, TPHCM Thăm Thiền Thất Hương Vân

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam ngày 20/11/2017, Tăng Ni sinh HVPGVN tại TP HCM khoá XI, khoa Hoằng Pháp …

Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam ngày 20/11/2017, Tăng Ni sinh HVPGVN tại TP HCM khoá XI, khoa Hoằng Pháp đã có chuyến viếng thăm Thiền Thất Hương Vân, đồng đảnh lễ tri ân Hòa Thượng ân sư giáo thọ và đã được tham dự buổi chia sẽ pháp thoại về phương thức hành đạo của người tu sĩ trong thời hiện đại nhằm xây dựng đời sống tâm linh vững chải và đem lại được nhiều lợi ích thiết thực cho con người xã hội.

Cuối thời pháp thoại, Hòa thượng đã chia sẽ về thiền chỉ, thiền quán và thiền Tứ Niệm Xứ. Kết thúc buổi thăm viếng, các học viên trẻ đã trải nghiệm pháp lạc qua khoảnh khắc thiền hành và thiền toạ tại vườn thiền của Thiền Thất Hương Vân.