Những tư duy của người Phật tử | HT. Thích Viên Giác

Những tu duy nào người Phật tử nên thường xuyên quán chiếu và tu tập? Đây là vấn đề được thuyết giảng trong buổi pháp đàm online 02/12/2021

Trong buổi thuyết giảng online cho CLB Thanh Niên Phật Tử (02/12/2021), Sư Phụ HT. Thượng Viên Hạ Giác đã đề cập đến 5 phép quán mà người Phật tử cần quán thường xuyên:

  1. Quán về cái già
  2. Quán về sự bệnh
  3. Quán về cái chết
  4. Quán về sự đổ vỡ, mất mát, chia tay với những gì mình quý trọng yêu thích
  5. Quán về mình là chủ nhân của nghiệp

Đây đều là những tư duy mà người Phật tử nên quán niệm để tu tập thường xuyên.