Nhìn đúng sự thực | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Tại sao chúng ta cần nhìn đúng sự thực? Và làm cách nào để có thể nhìn cuộc sống một cách khách quan nhất không qua lăng kính nào cả?