Giải tỏa áp lực cuộc sống qua phước đức của tự thân

Giải tỏa áp lực cuộc sống qua phước đức của tự thân – Pháp đàm online trên Kênh Hoằng Pháp TP.HCM vào ngày Mùng 9 Tết Nhâm Dần (09/02/2022).