Nhiệm vụ của người Phật Tử – Hòa Thượng Thích Viên Giác

Nhiệm vụ của người Phật Tử trong giai đoạn hiện nay ra sao? Nếu không xác định được mục tiêu và nhiệm vụ trong thời buổi hiện nay thì ta rất dễ gây đau khổ nhau.

Nhiệm vụ của người Phật Tử trong giai đoạn hiện nay ra sao? Với sự thay đổi rất lớn trong đời sống con người và xã hội, nhất là sự biến đổi về kinh tế – chính trị. Sự dịch chuyển của con người trong xã hội mới rất lớn. Nên mối quan tâm của con người cũng thay đổi. Nhu cầu về đời sống vật chất ngày càng mạnh và thu hút sự quan tâm của con người xã hội. Đời sống tinh thần bị đẩy lùi và không còn được ưu tiên nữa. Nên việc đi chùa và tu học không phải là một việc đơn giản…

Nhiệm vụ của người Phật Tử – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

“Phật Pháp xương minh do Phật Tử hằng hóa
Thiền môn hưng thịnh nhờ Tứ Chúng đồng tu”