Tỉnh giác trong công việc – Thuyết giảng: HT.Thích Viên Giác

Tại sao chúng ta nên tỉnh giác trong công việc? Chắc chắn bạn cũng biết không ít trường hợp đổ vỡ thậm chí là tai họa trong cuộc sống chỉ vì thiếu tỉnh giác…

Chúng ta làm gì cũng cần phải có tư duy. Nếu mình làm mà chưa kịp suy nghĩ “tay nhanh hơn não” sẽ rất dễ dẫn đến đổ vỡ, không thành công và thậm chí là tai họa. Vì vậy chúng ta luôn cần phải tỉnh giác trong mọi công việc thì mới có thể thành công và tạo ra được những điều tốt đẹp cho con người và xã hội.