Nhận diện khổ đau – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Cần biết cách nhận diện được khổ đau ngay khi biểu hiện nhỏ trong tâm để có thể kiểm soát và vượt qua nổi khổ niềm đau trong đời sống.

Chúng ta cứ khổ vì sự vận động và liên tục biến hoại của cuộc sống. Hãy kiểm soát đừng để cho nó biến hoại đời sống của mình. Kiểm soát tốt nhất chính là phải biết cách nhận diện được khổ đau ngay khi nó vừa biểu hiện.