Nghi thức Bát cơm hiếu đạo nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2560 tại Chùa Từ Tân

Sáng ngày chính lễ Vu Lan, 15 tháng Bảy Âm lịch nhằm ngày 17/8/2016, trong không khí hân hoan của …

Sáng ngày chính lễ Vu Lan, 15 tháng Bảy Âm lịch nhằm ngày 17/8/2016, trong không khí hân hoan của ngày Đại lễ, gần 2000 Phật tử đã về chùa Từ Tân tham dự lễ tụng kinh Vu Lan, tụng sớ cầu siêu và nghi thức Bát cơm hiếu đạo.

Đúng 9 giờ sáng toàn thể đạo tràng đã trang nghiêm cung nghi chư Tăng quang lâm chánh điện cử hành nghi thức tụng kinh Vu Lan do Hòa thượng Thích Viên Giác, viện chủ chùa Từ Tân làm chủ lễ.

Sau khi kết thúc thời tụng kinh, Thượng tọa Thích Quảng Thiện thay Hòa thượng làm chủ lễ nghi thức tụng sớ cầu siêu. Ban nghi lễ cung nghi Hòa thượng Trụ trì đến Trai đường chuẩn bị cho nghi thức Bát cơm hiếu đạo.

Kết thúc thời tụng sớ cầu siêu, toàn thể chư Tăng tại chùa Từ Tân vân tập đến Trai đường cử hành nghi thức Bát cơm hiếu đạo. 2000 phần cơm chay và nước uống đã được chuẩn bị từ trước, được các em thanh niên Gia đình Phật tử Từ Tân và Thanh niên Phật tử Từ Tân mang đến tận tay từng Phật tử.

Theo lời dạy của Hòa thượng Trụ trì, ngày lễ Vu Lan là ngày mỗi người Phật tử nhắc nhau về đạo hiếu và nguyện đền đáp những ân nghĩa ở đời. Phật tử được hướng dẫn nâng bát cơm lên ngang tầm mắt, quán tưởng về Tứ trọng ân mà mỗi người Phật tử phải luôn luôn ghi nhớ: Ân tình thâm sâu của cha mẹ sinh thành dưỡng dục; Ân nghĩa của thầy cô bạn bè giúp ta khôn lớn; Ân đức của chư Phật, chư Bồ tát, chư Tổ đang giữ gìn và mang ánh sáng Phật pháp cho cuộc đời và Ân huệ của Tổ quốc, các Vua Hùng khai sinh đất nước, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước và những người đang từng ngày, từng giờ dựng xây đất nước.

Sau khi quán tưởng, Chư tăng hướng dẫn toàn thể Phật tử thọ trai trong chánh niệm.