Đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân khai mạc chương trình tu học đầu năm mới Đinh Dậu – 2017

Sáng mùng 1 tháng 2 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 26/02/2017) đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân đã …

Sáng mùng 1 tháng 2 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 26/02/2017) đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân đã tổ chức khai mạc chương trình tu học trong năm mới Đinh Dậu-2017.
Như thường lệ chương trình sinh hoạt năm nay đã bắt đầu với các thời khóa lễ Phật, thọ giới, thuyết pháp, thiền hành và tập khí công buổi sáng.

Buổi trưa, gia đình của một số Phật tử của đạo tràng đã tổ chức cúng dường trai Tăng để hồi hướng công đức cầu siêu cho người thân của gia đình vừa mới mất. Sau giờ thọ trai, các Phật tử tiếp tục được hướng dẫn đi kinh hành lên chánh điện và sau đó là giờ nghĩ trưa.

Trong thời khóa Pháp thoại buổi chiều, Hòa thượng Thích Viên Giác – Trụ trì chùa Từ Tân đã thuyết giảng tiếp Kinh Ưu Bà Tắc Giới, phẩm thứ 16, với đề tài “Phương pháp đoạn trừ ác nghiệp”, nhằm giúp quý Phật tử tiêu trừ được các trở ngại và chướng duyên trong cuộc sống cũng như trên con đường tu tập tâm linh giải thoát.

Theo Thầy, thì mọi sự,mọi việc đều do nhân duyên mà thành tựu, nhân lành,duyên lành sẽ phát khởi điều thiện lành. Nhân ác gặp duyên ác sẽ phát khởi Ác duyên.

Trong mỗi con người chúng ta vốn có sẵn nhân thiện và ác bởi tạo nghiệp từ vô thỉ.

Ác nghiệp gồm có Ác duyên và Bất tịnh (Bất tịnh tướng)

Ác duyên bao gồm :

  • Lời nói thô lỗ,đe dọa  làm chặn đứng cái thiện.
  • Lời nói cám dỗ, mê hoặc cản trở con đường Thánh đạo
  • Tham,sân,si cũng là một ác duyên

Bất tịnh(Bất tịnh tướng) là nguy cơ đổ vỡ, mất mát, chia ly của hạnh phúc, bình an, giàu sang địa vị bởi vô thường và biến hoại.

Đức Phật dạy:”Nếu các con muốn trừ được Ác nghiệp thì phải tu pháp nhiếp tâm niệm Phật để tăng trưởng Từ Bi và Trí Tuệ.”

Pháp Nhiếp Tâm Niệm Phật có 7 pháp thù thắng đó là:

1)Thân Phật: Trang nghiêm,đẹp đẽ, khỏe mạnh và ưa nhìn {32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp }
2) Tình thương yêu của Phật : Từ bỏ ngôi vua, tự đặt mình vào vị trí thấp nhất(đi khất thực,xin ăn) để đồng cảm và hóa độ chúng sinh trong giai cấp nghèo,hèn nhất trong xã hội.

3) Trí tuệ như Phật : Chỉ có Trí tuệ mới giúp được con người vượt thoát ra khỏi nỗi khổ ,niềm đau.
4) Đầy đủ tài năng,thọ mệnh,đức hạnh,tri thức.
5) Tâm linh của Phật: Siêu việt  vì người đã chứng tứ thiền,cửu định.
6)Tâm linh của Phật vượt thoát tri thức của con người.
7) Diệt trừ phiền não chướng,sở tri chướng.

Tóm lại để giải thoát được những ÁC DUYÊN,BẤT TỊNH của cuộc đời, chúng ta phải biết nhiếp tâm quán sát những đức tính tốt đẹp của Đức Phật, hành trì theo gương tốt đẹp đó của Phật chứ không phải chỉ ngồi niệm Phật mà thành tựu được mọi công đức.

Xin được giới thiệu chùm ảnh của khóa tu đầu năm mới Đinh Dậu 2017 của Đạo Tràng bát Quan Trai chùa Từ Tân.