Lời Đạo Từ đầu năm – Xuân Canh Tý 2020

CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân chúc Tết Sư Phụ (HT. Thích Viên Giác)
Lời Đạo Từ Đầu Năm – Xuân Canh Tý 2020