Phương thức chăm sóc người bệnh

Mỗi đối tượng người bệnh khác nhau cần có phương pháp chăm sóc thật hợp lý để đạt được hiệu quả tốt nhất. Những đối tượng đó là gì và cách chăm sóc ra sao?

Phương thức chăm sóc người bệnh – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác