Lời đạo từ đầu Xuân tại Thiền Tôn Phật Quang | Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022

Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022, Hòa thượng Trụ trì Thích Viên Giác đã viếng thăm Thiền Tôn Phật Quang và có đôi lời đạo từ đầu xuân tại đây.

Vào mùng 5 tết Nhâm Dần (Ngày 05/02/2022), như truyền thống hằng năm, Hòa thượng Trụ trì Thích Viên Giác viếng thăm Thiền Tôn Phật Quang (Núi Dinh, Bà Rịa – Vũng Tàu) và chúc tết Thượng tọa Thích Chân Quang cùng chư Tăng Ni. Cũng trong Pháp hội đầu năm này, Hòa thượng đã ban bố lời đạo từ sách tấn chư Tăng Ni, Phật tử trên con đường tu tập tâm linh giác ngộ, giải thoát.