Lễ Tổng Kết Đạo Tràng Thiền & Khí Công Chùa Từ Tân 01/01/2022

Vào ngày 01/01/2022 vừa qua, Đạo Tràng Thiền & Khí Công Chùa Từ Tân đã tổ chức buổi Lễ Tổng Kết hoạt động trong năm 2022 của đạo tràng

Vào ngày 01/01/2022 vừa qua, Đạo Tràng Thiền & Khí Công Chùa Từ Tân đã tổ chức buổi Lễ Tổng Kết hoạt động trong năm 2022 của đạo tràng. Buổi lễ đã diễn ra tại Chánh Điện 2 Chùa Từ Tân trong không khí ấm áp và trang nghiêm – Với sự chứng minh của Sư Phụ Trụ trì, quý Thầy, cùng sự tham dự của gần 40 Phật tử thành viên trong đạo tràng.