Chùa Từ Tân: Chùm ảnh chuyến Từ Thiện Đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Chùm ảnh chuyến từ thiện đầu xuân Mậu Tuất ngày 04/03/2018(17 tháng giêng âm lịch) của đoàn Phật tử chùa …

Chùm ảnh chuyến từ thiện đầu xuân Mậu Tuất ngày 04/03/2018(17 tháng giêng âm lịch) của đoàn Phật tử chùa Từ Tân tặng giếng khoan và phát quà cho trẻ em nghèo tại xã Dak Ngo, tỉnh Dak Nông.