Lễ Tắm Phật Tại Chùa Từ Tân – Đại Lễ Phật Đản Vesak PL.2563

Theo dòng lịch sử dân tộc, lễ Phật đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh …

Theo dòng lịch sử dân tộc, lễ Phật đản cùng nghi thức Tắm Phật đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong văn hóa Việt Nam nói chung và chùa Từ Tân nói riêng. Nhân kỷ niệm Đại lễ Phật đản PL.2563 – DL -2019, vào lúc 19h00, ngày 18.05.2019 (14 tháng 4 năm Kỷ Hợi), chùa Từ Tân đã long trọng tổ chức chương trình lễ tắm Phật, với sự tham gia của đông đảo các Phật tử.

Lễ tắm Phật hàm ẩn một ý nghĩa rất cao siêu. Pháp thân thanh tịnh, tượng trưng cho Phật tánh vốn tiềm ẩn trong mỗi người, nhưng vì bụi bặm phiền não tham sân,… che lấp, nên Phật tánh không hiển lộ ra được. Phải mượn nước thơm để tẩy rửa bụi trần. Lễ tắm Phât, giúp chúng ta quán niệm đến việc gột rửa thân tâm của chính mình, để tìm lại tự tánh thanh tịnh vốn sẵn có ở nơi tự tâm của mỗi người!