Lễ mừng Thượng Thọ cho Phật tử lớn tuổi tại đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân

Chiều ngày 20/01/2019(Rằm tháng chạp năm Mậu Tuất), chùa Từ Tân long trọng tổ chức lễ mừng thượng thọ cho …

Chiều ngày 20/01/2019(Rằm tháng chạp năm Mậu Tuất), chùa Từ Tân long trọng tổ chức lễ mừng thượng thọ cho các Phật tử lớn tuổi(từ 80 trở lên) sinh hoạt tại các đạo tràng Bát Quan Trai. Đây là một trong những hoạt động quan tâm đến đời sống tinh thần và tu tập tâm linh dành cho các Phật tử lớn tuổi hằng năm được tổ chức tại chùa. Mở đầu buổi lễ là thời khóa tụng kinh Phước Đức Từ Bi, sau đó là lễ mừng Thượng Thọ. Xin được giới thiệu chùm ảnh của buổi lễ năm nay.