Lễ Hằng Thuận Tại Chùa Từ Tân

Sáng Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 vừa qua, Chùa Từ Tân đã tổ chức lễ Hằng Thuận cho 2 …

Sáng Chủ Nhật, ngày 16 tháng 12 vừa qua, Chùa Từ Tân đã tổ chức lễ Hằng Thuận cho 2 Phật tử trẻ Đăng Khoa & Thùy Trang. Họ được trở về mái nhà tâm linh để được Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn đức chứng minh, gia hộ cho hạnh phúc của mình.