Chùa Từ Tân: Đạo Tràng Bát Quan Trai sinh hoạt ngày đầu năm Bính Thân 2016

Sáng mùng 1 tháng 2 năm Bính Thân (nhằm ngày 09/03/2016) đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân đã …

Sáng mùng 1 tháng 2 năm Bính Thân (nhằm ngày 09/03/2016) đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân đã tổ chức sinh hoạt ngày đầu tiên trong năm mới.
Như thường lệ chương trình sinh hoạt đã bắt đầu với chương trình lễ Phật, thọ giới, thuyết pháp, thiền hành và tập khí công buổi sáng.

Trong thời khóa Pháp thoại buổi chiều, Hòa thượng Thích Viên Giác – Trụ trì chùa Từ Tân đã giảng tiếp  phẩm thứ tám trong Kinh Ưu Bà Tắc Giới, với đề tài “Bồ Tát Giả Danh”,  nhằm giúp việc phân biệt và làm sáng tỏ những giá trị thật và giả, cũng như xác định và điều chỉnh con đường tu tập của người Phật tử.

Nhiều tiêu chí nói về Bồ Tát Giả Danh được đề cập khi mở đầu buổi pháp thoại.

Theo Thầy Bồ Tát Giả Danh là người :

 • Phát nguyện trở thành Bồ Tát nhưng không giữ được mục tiêu ban đầu.
 • Tinh tấn bị sai do nhận thức không đúng, nên đi sai con đường chánh đạo.
 • Kiến thức hạn chế, hiểu biết về con đường tu tập, về các pháp bị giới hạn nên không tiến triển trên con đường tâm linh.

10 điều của vị Bồ Tát Giả trong kinh điển mà Thầy nêu ra đó là:

 1. Ưa học pháp thuật, đọc tụng kinh điển ngoại đạo.
 2. Thiếu lòng Từ bi và tình thương không tăng.
 3. Tham danh lợi.
 4. Lòng tin với Tam bảo thấp đi.
 5. Chấp ngã, tự ái cao.
 6. Bị phiền não khuất phục.
 7. Không thích các công hạnh, không lo học hành và nỗ lực tìm kiếm điều thiện.
 8. Tâm không thực.
 9. Ỷ vào sắc đẹp, tuổi thọ và giàu sang nên sinh tâm kiêu mạng.
 10. Bố thí, giữ giới và thiền định với động cơ sai.

Hơn 400 Phật tử đã tham gia ngày đầu tiên sinh hoạt đầu năm mới Bính Thân 2016.  Xin giới thiệu chùm ảnh của ngày đầu sinh hoạt trong năm mới của đạo tràng.