Hân hoan đón mừng Đại lễ Phật Đản PL 2567 – DL 2023

Chương trình Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2647

                   CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2647

                  PL: 2567 DL: 2023 

                       ————–

* Ngày 08/04/Quý Mão (26/05/2023)

       – 19h00: Lễ Khai Kinh Phật Đản 

                      Khai mạc vườn Lâm Tỳ Ni ( có chương trình riêng).

* Ngày 10/04/Quý Mão (28/05/2023)

       – 09h00: Lễ Tắm Phật và Dâng Hoa tại Vườn Lâm Tỳ Ni (ở Thiền Thất Hương Vân)

* Ngày 12/04/Quý Mão (30/05/2023)

        – 19h30: Toạ Đàm & Giao Lưu 

                        Chủ đề: “Giá trị Giác Ngộ của Đức Phật”.

* Ngày 14/04/Quý Mão (01/06/2023)

        – 19h00: Lễ Tắm Phật.

* Ngày 15/04/Quý Mão (02/06/2023)

        – 04h30: Lễ Rước Sinh Thần Đức Phật

        – 09h30: Lễ Phật Đản 

                        Chính thức tại Chánh Điện

        – 11h00: Thọ Trai 

        – 14h00: Lễ Quy Y Tam Bảo

        – 15h30: Cúng Thí Thực Cô Hồn

        – 19h00: Lễ Hoàn Kinh Phật Đản

        – 19h30: Thuyết pháp

✓ Link đăng ký Quy Y Tam Bảo: https://chuatutan.net/QuyYTamBao